Servis

Ponúkame kompletnú inštaláciu váh a váhových systémov so zabezpečením inžinierskej činnosti, projektov, stavebných prác, montáže a nastavenia váhovej technológie a certifikácie váh s neautomatickou činnosťou t. j. vieme zabezpečiť dodávku váh „na kľúč“.
Formou záručných a pozáručných servisných zmlúv zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o zákazníka.

Máme vlastné záťažové vozidlo s kalibrovaným etalónovým závažím pre nastavenie a certifikáciu cestných váh.

  • pravidelná údržba, kalibrácia a nastavenie
  • kalibračné a skúšobné laboratórium
  • vykonávame akreditované kalibrácie
  • záručný a pozáručný servis
  • opravy váh a váhových systémov
  • zapožičanie etalónového závažia

Kvalifikovaná inštalácia
– zaškolení servisní pracovníci

Vedená dokumentácia
– montážne listy, pracovné postupy, metrologické predpisy a zákony

Odborné konzultácie
– obchodné, technické a konštrukčné

Dopytový formulár