Koľajové váhy s lanovým posunovacím zariadení

Koľajové váhy s lanovým posunovacím zariadení

Pri vážení vozňov, ktoré sú nakladané sypkým alebo tekutým materiálom sa môže použiť na posun vozňov lanové posunovacie zariadenie.
Vážiaci systém pracuje v automatickom režime riadenia nasypávanie, váženie a posúvanie vozňov.
Lanové posunovacie zariadenie je v dvoch prevedeniach:
Posun vozňov je vykonávaný posunovacím vozíkom, ktorý vojde pod vozeň, uchytí ho a je schopný posúvať až 15 vozňov o celkovej hmotnosti 1200 t v obidvoch smeroch.
Posun vozňov je vykonávaný nárazovým vozíkom, ktorý sa pripojí na vozeň. Je schopný posúvať až 35 vozňov o celkovej hmotnosti 3000 t.

Dopytový formulár