Pásové váhy

Pásové váhy

Pásové váhy sú váhy s automatickou činnosťou, ktoré kontinuálne vážia celkové množstvo produktu na pásovom dopravníku, bez jeho systematického delenia a bez prerušenia chodu pásu.
Konštrukcia pásovej váhy sa skladá z jedno alebo dvoj valčekovej stolice osadenej tenzometrickými snímačmi umiestnenými v pásovom dopravníku. V spodnej časti dopravníkového pásu je osadený snímača rýchlosti.
Pásové váhy dodávame ako technologické váhy.
Presnosť pásovej váhy je závislá od stavu dopravníkového pásu, váženého materiálu. Nastavuje a kontroluje sa materiálovou skúškou.
Technická špecifikácia:
Rozsah váživosti: do 150 000 kg
Presnosť: OIML, trieda 0,5, 1, 2

Dopytový formulár