Koľajové váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel po nápravách.

Koľajové váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel po nápravách.

Váhy spĺňajú požiadavky kladené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre váhy používané v obchodnom styku.
Váženie prebieha bez zásahu operátora na základe vopred určeného programu.
Váženie vozňa je po dvoch alebo viacerých častiach, pre hmotnosť celého vozňa sa výsledky automatický sčítajú. Váženie vlaku sa vykoná ako súčet hmotnosti spojených vozňov. Môžu sa vážiť spojené aj nespojené vozne.

Technická špecifikácia:
Rozsah váživosti: do 150 t
Krok stupnice: 20, 50, 100 kg
Presnosť: OIML, trieda 0,2, 0,5, 1, 2
Tenzometrické snímače: s analógovým alebo digitálnym výstupom
Rozlíšenie snímačov: 3 000 – 6 000 dielikov

Dopytový formulár