Cestné mostové váhy

Cestné mostové váhy

Naše cestné váhy spĺňajú požiadavky kladené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre váhy používané v obchodnom styku.

Váhy môžu byť variantne použité ako zapustené alebo nadúrovňové.

Vážne mosty môžu byť železobetónové alebo oceľové, konštrukčne sú riešené pre zaťaženia v súlade s STN 736203, zaťažovacia trieda B.
Pri masívnych železobetónových paneloch je použitý vodotesný DIN normám vyhovujúci betón, ktorý je zároveň vodotesný, mrazuvzdorný, odolný voči rozmrazovacím soliam.

Spodná stavba môže byť monolitická alebo prefabrikovaná, pri využití prefabrikovanej vane je veľmi rýchla montáž, min. čas odstávky komunikácie, v prípade prenosu váhy, je rýchlejšie a menej náročné premiestnenie váhy.

Váhy môžu byť v prevádzke s obsluhou, alebo ako bezobslužné so samoobslužným terminálom, kedy vodič počas váženie môže ostať vo vozidle.
Váhy môžu byť jedno telesové, na ktorých sa váži vozidlo a príves spolu, alebo ako dvoj mostové, na ktorých sa váži vozidlo a príves samostatne.

Naše mosty majú štandardnú šírku 3 m a dĺžku 6, 8 a 9 m. Zložením niekoľkých mostov sa vytvoria váhy rôznych dĺžok, napr. 16m, 18m, 22m, ..
V prípade požiadavky zákazníka je možné vyrobiť aj špeciálne dĺžky váh.

Pri použití snímačov s digitálnym výstupom je zaručená:
vyššia odolnosť voči elektromagnetickým rušivým vplyvom okolia a vplyvom zmien teplôt
obojsmerný systém komunikácie snímača
ukazovateľ umožňuje diagnostiku celého systému a tiež každého snímača zvlášť
bezproblémový chod váhovej elektroniky.

Vyhodnocovacie PC umožňuje pripojenie voliteľných periférií, napr. bezdotykové čítačky kariet, čítačky čiarového kódu a QR kódu, nosiče informácii umiestnené na vozidlách, optické závory, semafory, externé displeje, indikácia príjazdu vozidiel, kamery s možnosťou uloženia fotografií do databázy, alebo na rozpoznávanie EČV, radiačné brány a pod., poloautomatické alebo automatické váženie..

Technická špecifikácia:
Rozsah váživosti: 200 kg až 80 000 kg
Presnosť: OIML, trieda III
Rozlíšenie snímačov: 3 000 až 6 000 dielikov
Tenzometrické snímače: s analógovým alebo digitálnym výstupom

Dopytový formulár