Vyrábame
profesionálne
váhy a rošty

Špecialista na elektronické váhy, vážiace systémy
a podlahové rošty, schodiskové stupne.

Vyrábame profesionálne váhy a rošty

Špecialista na elektronické váhy, vážiace systémy a podlahové rošty, schodiskové stupne.
K 123546

tenzona

Profil
spoločnosti

Divízia ELEKTRONICKÉ VÁHY A VÁŽIACE SYSTÉMY sa zaoberá projektovaním, výrobou, montážou, dodávkou a servisom váh a váhových systémov.

2 500+

aplikácii

Divízia PODLAHOVÉ ROŠTY A SCHODISKOVÉ STUPNE sa zaoberá dodávkou roštov, stupňov a produktov na báze roštov.

6 500+ ton

dodaných produktov

tenzona

Ponuka služieb

Kalibrácie

Pre skvalitnenie služieb zákazníkom je naša spoločnosť akreditovaná SNAS-om na vykonávanie kalibrácií váh s neautomatickou činnosťou.

Projekčné práce a inžinierska činnosť

Zabezpečíme kompletné vypracovanie projektu pre výrobu, stavebné povolenia a realizáciu váh.

Tvorba programového vybavenia

Zabezpečujeme tvorbu váhových programov podľa požiadaviek zákazníkov.

Servis

Vzhľadom na vysokú odbornosť našich servisných pracovníkov zabezpečujeme servis nielen na naše váhy ale aj váhy od iných dodávateľov.

Modul "D"

Máme „Certifikát o schválení systému kvality výrobného procesu“ vydaný notifikovanou osobou.

Stavebno-montážna skupina

Zabezpečuje kompletnú stavbu váhy aj s pripojením externých zariadení ( semafory, optozávory, kamery a pod.).

tenzona

Certifikáty