Lisované podlahové rošty PR

Lisované podlahové rošty PR

Lisované podlahové rošty PR sú vyrobené studeného lisovania nosnej pásky a priečnej pásky. Norma DIN 24537.

PR / 34×33 / 30×2 / Zn / L x B
Lisované podlahové rošty PR, očko 34×33, žiarovo pozinkované
Nosné pásky štandard: 30×2 ; 30×3 ; 30×4 ; 40×2 ; 40×3 ; 50×3 ; 50×4 ; 20×2 ; 20×3
Nosný rozmer (L): 150 mm – 1500 mm (smer nosných pások)
Nenosný rozmer (B): 150 mm – 1500 mm

Protišmykové zúbkovanie lisovaných roštov (XPR) je dostupné pre všetky typy nosných pások.

Prevedenie lisovaných roštov PR z nerezovej oceli je k dispozícii vo verzii pásky 30×2, 30×3, 40×2 a 40×3.

NOSNÝ rozmer (L), teda smer nosných pások, je vždy KOLMÝ na podporné konštrukcie. Je to vzdialenosť medzi podperami, ktorú rošt prekleňuje nosnými páskami. Nosnú pásku dimenzujeme podľa požadovanej nosnosti pre konkrétnu vzdialenosť medzi podperami v dĺžkach 150 mm – 1500 mm (platí pre rošty aj stupne).

NENOSNÝ rozmer (B), teda smer nenosných prútov, je vždy ROVNOBEŽNÝ s podpornou konštrukciou. Efektívne je aplikovať čo najväčšie množstvo roštov s ekonomickým nenosným rozmerom B = 1000 mm (plná šírka výrobnej linky). Atypické nenosné rozmery B ≠ 1000 mm ( 400 – 1400 mm ) mávajú zvyčajne len koncové alebo okrajové kusy.
Pre stupne platia dohodnuté štandardné nenosné rozmery B = 240 ; 270 ; 305 mm. Na bočniciach sú predvŕtané montážne otvory v predpísaných roztečiach n = 120 ; 150 ; 170 mm.

V zápise sa NOSNÝ rozmer (L) zadáva vždy na prvom mieste a NENOSNÝ rozmer (B) na druhom mieste, teda
L x B. Zámena nosného rozmeru a nenosného rozmeru má zásadný vplyv na bezpečnosť, nosnosť a životnosť roštu.

Dopytový formulár