Zvárané podlahové rošty SP

Zvárané podlahové rošty SP

Zvárané podlahové rošty SP sú vyrobené najmodernejšou technológiou odporového zvarenia nosnej pásky a priečneho prútu. Zvárané rošty SP majú rovnakú nosnosť ako lisované rošty PR, ale sú ľahšie a lacnejšie. Tiež majú väčšiu kompaktnosť pri dodatočných úpravách (dorezy na stavbe). Norma DIN 24537.

SP / 34×38 / 30×2 / Zn / L x B
Zvárané podlahové rošty SP, očko 34×38, žiarovo pozinkované
Nosné pásky štandard: 30×2, 30×3, 30×4, 40×2, 40×3, 20×3
Nosné pásky extra: 40×4, 40×5, 50×4, 50×5, 60×5, 70×5
Nosný rozmer (L): smer nosných pások (150 mm – 1500 mm)
Nenosný rozmer (B): ekonomický 1000 mm ( inak 150 mm – 1500 mm)

Ekonomické rozmery roštov (zvýhodnená cena a termín dodania):
Zvárané podlahové rošty SP, nosná páska 30×2, pozinkované
500 x 1000; 600 x 1000; 700 x 1000; 800 x 1000; 900 x 1000; 1000 x 1000; 1200 x 1000

Protišmykové zúbkovanie zváraných roštov (XSP) je dostupné pre všetky typy štandardných nosných pások. Dostupnosť protišmykového zúbkovania hrubých nosných pások je potrebné vopred preveriť.

Prevedenie zváraných roštov SP z nerezovej oceli je k dispozícii vo verzii pásky 30×2 a 40×2.

NOSNÝ rozmer (L), teda smer nosných pások, je vždy KOLMÝ na podporné konštrukcie. Je to vzdialenosť medzi podperami, ktorú rošt prekleňuje nosnými páskami. Nosnú pásku dimenzujeme podľa požadovanej nosnosti pre konkrétnu vzdialenosť medzi podperami v dĺžkach 150 mm – 1500 mm (platí pre rošty aj stupne).

NENOSNÝ rozmer (B), teda smer nenosných prútov, je vždy ROVNOBEŽNÝ s podpornou konštrukciou. Efektívne je aplikovať čo najväčšie množstvo roštov s ekonomickým nenosným rozmerom B = 1000 mm (plná šírka výrobnej linky). Atypické nenosné rozmery B ≠ 1000 mm ( 400 – 1400 mm ) mávajú zvyčajne len koncové alebo okrajové kusy.
Pre stupne platia dohodnuté štandardné nenosné rozmery B = 240 ; 270 ; 305 mm. Na bočniciach sú predvŕtané montážne otvory v predpísaných roztečiach n = 120 ; 150 ; 170 mm.

V zápise sa NOSNÝ rozmer (L) zadáva vždy na prvom mieste a NENOSNÝ rozmer (B) na druhom mieste, teda
L x B. Zámena nosného rozmeru a nenosného rozmeru má zásadný vplyv na bezpečnosť, nosnosť a životnosť roštu.

Dopytový formulár