Zásobníkové váhy

Zásobníkové váhy

Váhy spĺňajú požiadavky kladené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre váhy používané v obchodnom styku.
Možnosti využitia: navažovanie, plnenie, dávkovanie sypkých a tekutých komponentov, prietokové kontinuálne váhy.
Váhy sú aplikované hlavne v oblastiach výroby betónu a iných stavebných hmôt, potravinárstve, chémii, …
Váhy môžu byť zavesené alebo postavené na snímače.
Zabezpečíme:
komplexnú dodávku nových systémov na “kľúč”,
rekonštrukcie existujúcich mechanických váhových systémov,
vážiacou a riadiacou technikou doplníme aj zásobníky, ktoré boli vybudované bez doplnkovej elektroniky,
automatické riadenie plnenia resp. vyprázdňovania zásobníkov,
váženie, dávkovanie, riadenie procesov (podľa zadaných parametrov)
štatistické spracovanie navážených množstiev za zvolené časové obdobie (napr. smena, deň)
automatický alebo manuálny režim váženia
zadávanie, editovanie, archivácia receptúr, zadávanie počtu opakovaní
možnosť komunikácie s nadradeným systémom
výstupy pre ovládanie technológie (digitálne a analógové výstupy, sériové rozhranie, Profibus, Modbus, .Allen-Bradley)

Technická špecifikácia:
Rozsah váživosti: od 20 kg do 200 000 kg
Krok stupnice: od 10 g do 100 kg
Presnosť: OIML, trieda III
Tenzometrické snímače: od 10 kg do 100 t, doplnené o príslušenstvo na elimináciu chvenia (napr. počas miešania), závesné oká, sady proti preklopeniu, …
Rozlíšenie snímačov: 3 000 d-6 000 d

Dopytový formulár