Koľajové mostové váhy

Koľajové mostové váhy

Koľajové váhy spĺňajú požiadavky kladené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre váhy používané v obchodnom styku.

Váhy môžu byť variantne použité v prevedení železobetónové alebo oceľové. Sú vhodné pre statické váženie, ako aj pre váženie za pohybu. Sú tiež vhodné na váženie vozňov s tekutým materiálom. Vážiť sa môžu vozne jednotlivo (rozpojené) alebo spojené v súprave.
Váhy môžu byť jedno mostové, na ktorých sa váži vozeň po častiach alebo ako viac mostové, na ktorých sa váži celý vozeň spolu.

Spodná stavba môže byť monolitická alebo prefabrikovaná, pri využití prefabrikovanej vane je veľmi rýchla montáž, min. čas odstávky komunikácie, v prípade sťahovania váhy je rýchle a cenovo menej náročné premiestnenie.

Váhy môžu byť v prevádzke s obsluhou alebo ako bez obslužné so samoobslužným terminálom.

Štandardné dĺžky mostov: od 5m do 12m. Zo štandardných dĺžok mostov sa dajú vyskladať rôzne dĺžky váh. Dĺžka a skladba jednotlivých mostov je určená rozmermi vážených vozňov.
Štandardná šírka mostov: 2 m
V prípade požiadavky zákazníka je možné vyrobiť aj špeciálne šírky a dĺžky váh.

Pri použití snímačov s digitálnym výstupom je zaručená:
• vyššia odolnosť voči elektromagnetickým rušivým vplyvom okolia a vplyvom zmien teplôt
• ukazovateľ umožňuje diagnostiku celého systému a zároveň každého snímača zvlášť
• bezproblémový chod váhovej elektroniky.

Vyhodnocovacie PC umožňuje pripojenie voliteľných periférií napr., nosiče informácii umiestnené na vozňoch, koľajové spínače, semafory, externé displeje, kamery s možnosťou uloženia fotografie do databázy, alebo na rozpoznávanie čísla vozňa, radiačné brány a pod., poloautomatické alebo automatické váženie.

Technická špecifikácia:
Rozsah váživosti: do 150 000 kg
Presnosť: OIML, trieda III
Krok stupnice: 20, 50 kg
Tenzometrické snímače: s analógovým alebo digitálnym výstupom
Rozlíšenie snímačov: 3 000 – 6 000 dielikov

Dopytový formulár