Kombinované koľajovo/cestné váhy

Kombinované koľajovo/cestné váhy

Váhy spĺňajú požiadavky kladené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre váhy používané v obchodnom styku.
Konštrukcia nosičov zaťaženia umožňuje váženie cestných alebo koľajových vozidiel v statickom režime.

Technická špecifikácia:
Rozsah váživosti: do 150 000 kg
Presnosť: OIML, trieda III
Krok stupnice: 20, 50 kg
Tenzometrické snímače: s analógovým alebo digitálnym výstupom
Rozlíšenie snímačov: 3 000 – 6 000 dielikov

Dopytový formulár