Programové vybavenie

Zabezpečujeme tvorbu váhových programov od štandardných váh až riešenie váhových informačných systémov na mieru podľa požiadaviek zákazníkov.

Na váhový počítač môžu byť pripojené rôzne zariadenia, viď obrázok.

Váhové programy dodávame buď štandardné pre jednotlivé váhy alebo programy zabezpečujúce bezobslužnú prevádzku váh. Naše programy dokážu spolupracovať s podnikovými výpočtovými systémami na rôznych úrovniach podľa požiadaviek zákazníka.

 • Úložný priestor SQL, databáza štandard firebird SQL , možnosť MS SQL
 • Možnosť prepojenia excel zošitu cez dátové prepojenie pomocou ODBC ovládačov.
 • Ručná prevádzka pri vážení
 • Automatická prevádzka pri vážení
Čipové karty Čiarový/QR kód RF identifikátory Rozpoznávanie EČV kamerovým systémom Semafory, optozavory Samoobslužný dotykový display s ergonomickým prostredím pre zadávanie a doplňovanie údajov vodičom Rezervačný systém pre váženie dodavok / odberu materiálov Vyvolávací systém pre vstup kamiónov do podniku Klienti na LAN a WAN sieti pre zadávanie kmeňových dát a vyhodnocovanie vážení Hrubý klient Webový klient Prístup dodávateľov/partnerov do archívu vážení pre kontrolu dodavok resp. just in time dodavok Výmena dát s ERP systémom podľa špecifikácie zákazníka , technológia pripojenia podľa priania, dopracovanie nepodporovaných spôsobov podľa potrieb Aplikácie váhových programov podľa oblasti využitia

 • Cementárne, štrkopiesky
 • Odpady
 • Prístavy
 • Expedície, sklady
 • Spracovanie dreva
 • Dávkovanie materiálu
 • Automatické plnenie cestných cestných vozidiel
 • Automatické plnenie vozňov a poťahovacím zariadením
 • Špeciálne systémy podľa požiadaviek zákazníka

Dopytový formulár