O nás

tenzona

Elektronické váhy a vážiace systémy

Divízia ELEKTRONICKÉ VÁHY A VÁŽIACE SYSTÉMY sa zaoberá projektovaním, výrobou, montážou, dodávkou a servisom váh a váhových systémov. V súčasnej dobe patrí spoločnosť TENZONA Slovakia s.r.o. s viac ako 2500 aplikáciami elektronických váh a váhových systémov, medzi lídrov na trhu. TENZONA Slovakia s.r.o. dodáva cestné mostové váhy, koľajové váhy, plošinové váhy, laboratórne váhy, zásobníkové váhy, dávkovacie váhy, pásové váhy, žeriavové váhy…

Navrhuje optimálne riešenia elektronických váhových systémov podľa požiadaviek zákazníka. Realizácia formou “na kľúč” obsahuje realizačné projekty stavieb, inžiniersku činnosť, stavebný dozor, stavbu a montáž váhy, programové vybavenie pre vyhodnocovanie údajov váženia podľa potrieb užívateľa, záručný a pozáručný servis, zaškolenie obsluhy, zabezpečenie úradného overenia, revízie elektrických zariadení.

Okrem uvedených činností sa TENZONA Slovakia s.r.o. zaoberá aj vývojom nových progresívnych systémov v oblasti priemyselného váženia. Tiež zabezpečuje aj rekonštrukcie existujúcich elektronických alebo mechanických váh formou hybridizácie a elektronizácie.

K 123546

Podlahové rošty a schodiskové stupne

Divízia PODLAHOVÉ ROŠTY A SCHODISKOVÉ STUPNE sa zaoberá dodávkou roštov, stupňov a produktov na báze roštov.

V súčasnej dobe spoločnosť TENZONA Slovakia s.r.o. patrí medzi lídrov na trhu s viac ako 6 500 tonami dodanými na Slovensko. TENZONA Slovakia s.r.o. dodáva zvárané podlahové rošty SP a zvárané schodiskové stupne TSP, lisované podlahové rošty PR a lisované schodiskové stupne TPR, profilované podlahové rošty SR a profilované schodiskové stupne TSR, bezpečnostné rebríkové priečky LS, plotové dielce ZE, príchytky na rošty BE…

V rámci služieb poskytujeme konzultácie pre nákupcov, projektantov a architektov a navrhujeme optimálne riešenia aplikácie podlahových roštov a tiež zabezpečujeme dopravu tovarov priamo k zákazníkovi.

SP