Koľajové váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel po nápravách