TSP welded stair treads

TSP welded stair treads

Zvárané schodiskové stupne TSP sú vyrobené najmodernejšou technológiou odporového zvarenia nosnej pásky a priečneho prútu. Schodiskové stupne majú už navarenú protišmykovú nášľapnú hranu na prednej strane stupňa a bočnice s predvŕtanými montážnymi otvormi v predpísaných roztečiach. Norma DIN 24531.

TSP / 34×38 / 30×2 / Zn / L x B
Zvárané schodiskové stupne TSP, očko 34×38, žiarovo pozinkované
Nosné pásky štandard: 30×2 ; 30×3 ; 40×3
Nosný rozmer (L): smer nosných pások (150 mm – 1500 mm)
Nenosný rozmer (B): ekonomické 240 ; 270 ; 305 mm (bočnice)
Na bočniciach sú predvŕtané montážne otvory v predpísaných roztečiach n = 120 ; 150 ; 170 mm.

Ekonomické rozmery stupňov (zvýhodnená cena a termín dodania):
Zvárané schodiskové stupne TSP, nosná páska 30×2, pozinkované
600 x 240 ; 600 x 270 ; 800 x 240 ; 800 x 270
Zvárané schodiskové stupne TSP, nosná páska 30×3, pozinkované
1000 x 240 ; 1000 x 270 ; 1000 x 305
Zvárané schodiskové stupne TSP, nosná páska 40×3, pozinkované
1200 x 270 ; 1200 x 305

Protišmykové zúbkovanie zváraných stupňov (XTSP) je dostupné pre všetky typy štandardných nosných pások.

Prevedenie zváraných schodiskových stupňov TSP z nerezovej oceli je k dispozícii vo verzii pásky 30×2 a 40×2.

NOSNÝ rozmer (L), teda smer nosných pások, je vždy KOLMÝ na podporné konštrukcie. Je to vzdialenosť medzi podperami, ktorú rošt prekleňuje nosnými páskami. Nosnú pásku dimenzujeme podľa požadovanej nosnosti pre konkrétnu vzdialenosť medzi podperami v dĺžkach 150 mm – 1500 mm (platí pre rošty aj stupne).

NENOSNÝ rozmer (B), teda smer nenosných prútov, je vždy ROVNOBEŽNÝ s podpornou konštrukciou. Efektívne je aplikovať čo najväčšie množstvo roštov s ekonomickým nenosným rozmerom B = 1000 mm (plná šírka výrobnej linky). Atypické nenosné rozmery B ≠ 1000 mm ( 400 – 1400 mm ) mávajú zvyčajne len koncové alebo okrajové kusy.
Pre stupne platia dohodnuté štandardné nenosné rozmery B = 240 ; 270 ; 305 mm. Na bočniciach sú predvŕtané montážne otvory v predpísaných roztečiach n = 120 ; 150 ; 170 mm.

V zápise sa NOSNÝ rozmer (L) zadáva vždy na prvom mieste a NENOSNÝ rozmer (B) na druhom mieste, teda
L x B. Zámena nosného rozmeru a nenosného rozmeru má zásadný vplyv na bezpečnosť, nosnosť a životnosť roštu.

Inquiry form