Váhy   Váhy
Rošty   Rošty
TENZONA SLOVAKIA s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava - Tel.:+421 (2) 4445 6628, 29,30,31 - E-mail: tenzona@tenzona.com