Nedeľa 18. Marca 2018
 
Home Contact Site Map Login SK EN
 
 
Print this page
Home
Company
Scales
Gratings
AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky materiály zobrazené alebo uvedené na internetových stránkach spoločnosti, vrátane všetkých dokumentov, grafiky, kódu, súborov a všeobecného vzhľadu stránok sú predmetom autorských práv spoločnosti, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 
Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do internetových stránok spoločnosti alebo ich nepovoleným použitím alebo ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv spoločnosti alebo autorským právam príbuzných práv tretích osôb alebo spoločnosti.
 
Akékoľvek použitie autorského diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora alebo osoby, ktorá je oprávnená na poskytnutie súhlasu s používaním diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií sú protiprávne a postihnuteľné podľa občianskeho aj trestného práva.
   TENZONA SLOVAKIA s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Tel +421 (2) 4445 6628, 29,30,31  RSS
W3C Valid XHTML 1.0  W3C Valid CSS 2.1  W3C Valid RSS 2.0  © 2007 - Všetky obrázky a ďalšie materiály sú chránené autorskými právami.  Hosting & Design by .bestWEB.